2020/2021 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho
LISTA LEKTUR SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOLNICZKACH
DLA KLAS I - VIII

UWAGA KONKURS !!!
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
UWAGA KONKURS !!!21 LISTOPADA obchodzimy dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków i pozytywnych emocji, myśli i życzeń ,czyli „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla wszystkich uczniów na „NAJŻYCZLIWSZĄ ŻYCZLIWKĘ”. Swoje ,,życzliwki” proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres:biblioteka@spkolniczki.pl

UWAGA!!! ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!!! Rozstrzygnięty został konkurs na ulubiony wiersz księdza Jana Twardowskiego.
Najwięcej głosów zdobył utwór ,,Śpieszmy się”, który stanie się przewodnim tekstem w roku szkolnym 2020/2021.Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy. Nagrody wręczymy w Dniu Patrona.

Śpieszmy się
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.
Uwaga!!! Pierwszoklasiści!!! Wyprawki Czytelnicze!!! Instytut Książki pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach kampanii ,,Mała książka – wielki człowiek” przygotował dla wszystkich uczniów klas pierwszych Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka ,,Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów ,,Książka połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. W związku z obecną sytuacją, postaramy się przekazać Wam wszystkie materiały, aby umilić rodzinom długie jesienne wieczory i zaprosić, za sprawą przygotowanych specjalnie dla Was książek , wszystkich pierwszoklasistów do czytania zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych. Mamy wielką nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu i współpracy miłość do książek oraz pasja czytania będą towarzyszyć uczniom na co dzień.

UWAGA!!! KONKURS MISTRZ DOBRYCH MANIER DLA KLAS II i III
Odpowiedz na poniższe pytania
1.KOMU NALEŻY MÓWIĆ DZIEŃ DOBRY?
2.JAKIE ZNASZ POWITANIA OPRÓCZ DZIEŃ DOBRY?
3.W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY MÓWIĆ DZIĘKUJĘ?
4.W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY MÓWIĆ PROSZĘ?
5.W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY MÓWIĆ PRZEPRASZAM?
6.JAKIE MAGICZNE SŁOWO NALEŻY POWIEDZIEĆ ,GDY COŚ OTRZYMASZ?
7.DOSTAŁEŚ PREZENTY. JAK SIĘ ZACHOWASZ?
8.DOSTAŁEŚ PREZENT, KTÓRY CI SIĘ NIE PODOBA. JAK SIĘ ZACHOWASZ?
9.KTO PIERWSZY MÓWI KOMU DZIEŃ DOBRY?
MŁODSZY-STARSZEMU, CZY STARSZY-MŁODSZEMU?
10.KTO PIERWSZY MÓWI KOMU DZIEŃ DOBRY? OSOBY, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ JUŻ W POMIESZCZENIU-WCHODZĄCEMU CZY ODWROTNIE?
11.ZAPYTAJ NIEZNAJOMEGO O DROGĘ UŻYWAJĄC SŁOWA PRZEPRASZAM.
12.CZY MOŻNA Z KIMŚ ROZMAWIAĆ TRZYMAJĄC RĘCE W KIESZENI?
13.KTO PIERWSZY PODAJE RĘKĘ PRZY POWITANIU? DZIEWCZYNKA-CHŁOPCU CZY CHŁOPIEC -DZIEWCZYNCE?
14.JEŻELI KTOŚ ZADAJE NIEDELIKATNE PYTANIE, NA KTÓRE NIE CHCESZ ODPOWIEDZIEĆ, MÓWISZ: ODCZEP SIĘ , CZY WYBACZ, ALE NIE CHCĘ O TYM ROZMAWIAĆ?
15.CHCĄC WEJŚĆ DO CZYJEGOŚ POKOJU, KTÓRY JEST ZAMKNIĘTY, NALEŻY NAJPIERW..............
16.PODCZAS WSPÓLNYCH RODZINNYCH POSIŁKÓW NIE NALEŻY(2 PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI):OGLĄDAĆ TELEWIZJI/ROZMAWIAĆ/CZYTAĆ KSIĄŻEK I GAZET.
17.PODCZAS JEDZENIA MOŻNA/NIE MOŻNA MÓWIĆ Z PEŁNYMI USTAMI.
18.ZOSTAWANIE JEDZENIA NA TALERZU JEST ELEGANCKIE/NIEELEGANCKIE.
19.PODCZAS ROZMOWY WOLNO/NIE WOLNO PRZERYWAĆ SOBIE NAWZAJEM.
20.JAK NALEŻY TRZYMAĆ ŁOKCIE I DŁONIE PODCZAS JEDZENIA. ZADEMONSTRUJ.
21.CZY PODCZAS PRZYJĘCIA MOŻNA WŁĄCZYĆ TELEWIZOR?
22.USTAW POPRAWNIE TALERZE I SZTUĆCE.
23.PODCZAS RODZINNEGO POSIŁKU MOŻNA/NIE WYPADA WSTAWAĆ I ODCHODZIĆ OD STOŁU.
24.ŻEBY ODEJŚĆ OD STOŁU PODCZAS RODZINNEGO POSIŁKU DZIECI MUSZĄ/NIE MUSZĄ PROSIĆ RODZICÓW O POZWOLENIE.
25.CO NALEŻY POWIEDZIEĆ ODCHODZĄC OD STOŁU?
26.CO ZROBIĆ Z SERWETKĄ LEŻĄCA OBOK NAKRYCIA? POŁOŻYĆ NA KOLANACH/ZAŁOŻYĆ POD BRODĘ.
27.PRZYPADKOWO ROZBIŁEŚ WAZON PODCZAS WIZYTY W DOMU KOLEGI. CO ZROBISZ?
28.JAK NALEŻY UBRAĆ SIĘ DO TEATRU?
29.ILE MINUT MOŻNA SIĘ SPÓŹNIĆ NA UMÓWIONE SPOTKANIE?
30.31.JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ W AUTOBUSIE?
31.JAK NALEŻY UBIERAĆ SIĘ DO SZKOŁY?
32.CO ROBISZ, GDY ZAPOMNISZ ZADANIA DOMOWEGO?
33.WIDZISZ, ŻE INNE DZIECI DOKUCZAJĄ KOLEDZE Z KLASY. CO ROBISZ?
34.CZY PODCZAS PRZERW WOLNO BIEGAĆ?
35.JAK ZACHOWASZ SIĘ, GDY SŁYSZYSZ HYMN NARODOWY?

36.ZGUBIŁEŚ POŻYCZONĄ KSIĄŻKĘ Z BIBLIOTEKI. CO ROBISZ? 37.ILE RAZY DZIENNIE MUSISZ MÓWIĆ DZIEŃ DOBRY TEJ SAMEJ OSOBIE?
38.CZY MOŻNA KORZYSTAĆ Z KOMÓRKI W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH?
39.CZY MOŻNA KORZYSTAĆ Z KOMÓRKI W KINIE LUB TEATRZE.?

Jeśli potraficie odpowiedzieć na postawione pytania, to znaczy, że można Was uznać za MISTRZA DOBRYCH MANIER. Dla wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie rozlosujemy nagrody po powrocie do trybu stacjonarnego. Miejmy nadzieję ,że nastąpi to niebawem. Odpowiedzi prosimy nadsyłać mailem bibliotekakolniczki@interia.plCele pracy biblioteki szkolnej

Biblioteka naszej szkoły realizuje program wychowawczo-edukacyjny, który wychodzi naprzeciw takim zadaniom szkoły jak:
- kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
- dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,
- rozwijanie świadomości językowej,
- dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny a także społeczny ucznia w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym,
- wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Cele szczegółowe:

poznawcze:
- kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej;
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez kontakt z książką;
- kształcenie umiejętności racjonalnego spędzania wolnego czasu;
- rozwijanie potrzeby obcowania ze słowem pisanym – aktywizowanie czytelnictwa;
- poznawanie różnych form wypowiedzi literackiej;
- ćwiczenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji i tworzenia własnego warsztatu pracy;
- tworzenie wypowiedzi literackiej i krytyczno-literackiej,
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- wyrabianie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycji narodowych;
- wzbogacanie wiedzy nt. pisarzy, wynalazców, ludzi kultury;
- przygotowanie do krytycznego odbioru treści komunikatów medialnych, do rozsądnego i umiejętnego wykorzystania Internetu;
- rozumienie natury i roli mediów;
- uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki; rozwój poprzez kontakt z kulturą;
- zapoznanie z historią książki, pisma;
obejmujące dziedzinę emocjonalną, utożsamiane z zainteresowaniami i postawami uczniów:
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych;
- rozwijanie uzdolnień, praca nad budowaniem własnej osobowości;
- kształtowanie postaw moralnych, stylu życia i systemu wartości;
- rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości młodych ludzi;
- uświadamianie znaczenia pracy nad wzbogaceniem własnego słownictwa, nad kulturą języka, nad zdobywaniem wiedzy;
- uzmysławianie konieczności organizowania sobie własnego warsztatu pracy twórczej;
- wprowadzenie w technologię pracy umysłowej, jako przygotowanie do kształcenia ustawicznego;
- przygotowywanie uczniów do udziału w tworzeniu kultury;
- kształcenie postaw obywatelskich przy jednoczesnym przygotowaniu do życia w jednoczącej się Europie;
- doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnych;
- zapewnienie możliwości spotykania się z innymi osobami o podobnych potrzebach intelektualnych;
- stwarzanie warunków zaspokajania potrzeby dowartościowania własnej indywidualności poprzez publikacje, nagradzanie w konkursach, promowanie twórczości uczniowskiej w szkole i poza szkołą.PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - ROK SZKOLNY 2020/2021

Cel główny działalności biblioteki:
 Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.
Cele szczegółowe:
 Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno – bibliograficznego.
 Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury.
 Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.
 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły.
 Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły i biblioteki; wprowadzanie treści patriotycznych..
 Przygotowanie uczniów do korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej.

PRZYGOTOWYWANIE UCZNIÓW DO SAMODZIELNEGO WYSZUKIWANIA INFORMACJI I KORZYSTANIA Z NICH ZA POMOCĄ WARSZTATU INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNEGO.
1. Rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo w wyborach czytelniczych • realizowanie edukacji czytelniczej dla uczniów klas I – VI według następujących tematów
KLASY I: Biblioteka, jej części i wyposażenie. Regulamin biblioteki, godziny otwarcia biblioteki.
Poszanowanie dokumentów bibliotecznych. Samodzielny wybór książek do wypożyczenia.
KLASY II: Czytelnia miejscem pracy i rozwijania zainteresowań.
Poznajemy budowę książki.
KLASY III: Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
Z wizytą w bibliotece publicznej.
KLASY IV: Z wizytą w bibliotece - poznanie roli katalogu alfabetycznego.
Budowa czasopisma. Różnorodność czasopism dziecięcych i młodzieżowych.
KLASY V: Z historii książki. Różne formy książki na przestrzeni dziejów. Księgi rękopiśmienne i drukowane.
Prasa źródłem informacji o otaczającym świecie. Tematyka podejmowana przez prasę. Ocena przydatności prasy.
KLASY VI: Już starożytni korzystali z bibliotek. Zadania współczesnej biblioteki. Specyfika zawodu bibliotekarza.
Słowniki i ich zawartość. Słowniki do języka polskiego, do języków obcych, rzeczowe, multimedialne.
• modyfikowanie zaplanowanych zajęć z edukacji czytelniczej poprzez realizowanie tematów wzbudzających zainteresowanie uczniów oraz wynikających z zapotrzebowania nauczycieli.
• porady indywidualne, rozmowy
2. Wdrażanie do pracy z książką i innymi dokumentami informacyjnymi, pomoc materiałów wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.
3. Działalność informacyjna czytelni. - porady biblioteczne.
4. Sukcesywne wzbogacanie księgozbioru pod kątem rozbudowy warsztatu informacyjno – bibliograficznego.
• zakupy książek,
• inne formy gromadzenia (m.in. zorganizowanie akcji „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”, pozyskiwanie książek z prowizji księgarń i wydawnictw i inne),
• prenumerata czasopism,
• zachęcanie i pomaganie uczniom w korzystaniu z multimedialnych źródeł informacji, w tym z Internetu,
• gromadzenie zestawień bibliograficznych dla uczniów i nauczycieli,
• gromadzenie materiałów wypracowanych przez nauczycieli: scenariuszy lekcji, rad szkoleniowych, spotkań z rodzicami, inscenizacji z uroczystości szkolnych,
• tworzenie własnej bazy prezentacji multimedialnych na określone tematy, np. pory roku, folklor najbliższej okolicy, wielcy Polacy i inne.


UCZENIE UCZNIÓW AKTYWNEGO ODBIORU DÓBR KULTURY.

1. Propagowanie książek i piśmiennictwa.
• Przygotowanie, we współpracy z wychowawczynią klasy I c p. Haliną Makolą, uroczystości pasowania na czytelników uczniów klas pierwszych,
• zorganizowanie 23 kwietnia obchodów Światowego Dnia Książki: wizyty w bibliotekach miejskich, udział w warsztatach, prelekcjach, spotkaniach autorskich (według oferty),
• informowanie o nowościach, o zbiorach innych bibliotek.
2. Wzbogacenie literatury popularnonaukowej.
• zakupy książek, programów komputerowych.
3. Udostępnianie pomieszczenia czytelni na różne formy prezentacji.
• wystawy prac uczniów,
• galerie.
4. Współpraca z biblioteką publiczną.
• korzystanie z oferty imprez czytelniczych, spotkań autorskich, zajęć edukacyjnych,
• dopożyczanie książek z innych bibliotek.

INSPIROWANIE UCZNIÓW DO ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ.

1. Współpraca z wychowawcami klas w poznaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych - rozmowy z nauczycielami i uczniami na temat zainteresowań czytelniczych dzieci, na temat czytanych książek, analiza informacji zwrotnych po zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej.
2. Sukcesywne powiększanie księgozbioru z uwzględnieniem dezyderatów czytelniczych.
3. Systematyczne tworzenie i uzupełnianie działu książek dla dzieci napisanych w języku angielskim – przy współpracy z nauczycielami tego przedmiotu.
4. Prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach koła bibliotecznego.
5. Przeprowadzenie w I semestrze konkursu bibliotecznego dla uczniów klas drugich pod hasłem: „Niech snuje się baśń” – baśnie dziadków, rodziców i moje”.
• opracowanie regulaminu konkursu,
• zachęcenie uczniów do udziału w konkursie,
• umieszczenie nazwisk nagrodzonych i wyróżnionych uczniów na stronie internetowej szkoły.
6. Pomoc w przygotowaniu informacji na konkursy organizowane w szkole i poza szkołą.
7. Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki.
• pomoc w doborze literatury, porady bezpośrednie,
• udostępnianie miejsca w kąciku czytelniczym – zachęcanie do korzystania z czasopism dla dzieci,
• wzbogacenie oferty czasopism wg zainteresowań uczniów.
• upowszechnienie korzystania z Internetu, udostępnianie zbiorów multimedialnych.
• udostępnianie uczniom miejsca w czytelni do odrabiania zadań domowych.
KULTYWOWANIE TRADYCJI NARODOWEJ KRAJU, REGIONU, MIASTA, SZKOŁY.
1. Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.
2. Gromadzenie materiałów na temat Skierniewic i regionu, inspirowanie zainteresowania uczniów historią, kulturą i zabytkami Skierniewic i okolic.
3. Gromadzenie materiałów na temat patronki szkoły Marii Skłodowskiej – Curie.
4. Prowadzenie kroniki szkoły.
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ POMOC WE WZBOGACANIU WARSZTATU PRACY INNYCH NAUCZYCIELI.
1. Udział w różnych formach doskonalenia.
• korzystanie z oferty konferencji metodycznych, kursów i warsztatów proponowanej przez WODN,
• korzystanie z indywidualnej pomocy metodyka,
• współpraca z nauczycielami bibliotekarzami z innych skierniewickich szkół,
• samokształcenie poprzez czytanie fachowej literatury i czasopism bibliotekarskich,
• uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,
2. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez tworzenie pomocy dydaktycznych: scenariuszy zajęć, konspektów, plansz, materiałów graficznych.
3. Wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez przygotowywanie zestawów materiałów na lekcję, wypożyczenia międzybiblioteczne, gromadzenie i udostępnianie materiałów opracowanych przez innych nauczycieli i podobne działania.
4. Uczestnictwo w pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli języka polskiego i komisjach działających na terenie szkoły.
5. Sukcesywne wzbogacanie działu literatury metodycznej.
• zakupy książek,
• prenumerata czasopism,
• kserowanie artykułów,
• wycinki.

PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE.
1. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej, założenie dziennika.
2. Opracowanie harmonogramu zajęć ścieżki czytelniczej i medialnej.
3. Aktualizacja kart czytelniczych uczniów i nauczycieli.
4. Prowadzenie ewidencji wypożyczeń: książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych, księgozbioru podręcznego.
5. Prowadzenie dokumentacji wpływów, ubytków; współpraca z księgową szkoły.
6. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów.
7. Prenumerowanie i akcesja czasopism.
8. Konserwacja księgozbioru.
9. Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej.
10. Wybór i zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego