2020/2021 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho

Statut szkoły - tekst jednolity z dnia 15 września 2020 r.

Aneks do statutu z dnia 15 września 2020 r.

Program wychowawczo - profilaktyczny 2020/2021

Plan pracy szkoły 2020/2021

Wewnętrzszkolne zasady oceniania 2020/2021

Aneks - Wewnętrzszkolne zasady oceniania 2020/2021

Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021

Plan pracy Rady Pedagogicznej 2020/2021

Innowacja pedagogiczna 2020/2021
"Przedszkolak podróżuje do przyszłości"