2020/2021 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho

Statut szkoły - tekst jednolity z dnia 15 września 2021 r.

Aneks do statutu z dnia 15 września 2021 r.

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach
na lata szkolne 2021-2026

Program wychowawczo - profilaktyczny 2021/2022

Plan pracy zespołu nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego


Regulamin działalności zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach

Wewnętrzszkolne zasady oceniania 2020/2021

Aneks - Wewnętrzszkolne zasady oceniania 2020/2021

Plan nadzoru pedagogicznego 2021/2022

Plan pracy Rady Pedagogicznej 2021/2022

Innowacja pedagogiczna 2020/2021
"Przedszkolak podróżuje do przyszłości"