2020/2021 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho

Egzamin ósmoklasisty 2021

Prosimy rodziców i uczniów klasy VIII o zapoznanie się
z informacjami zamieszczonymi na stronie
do 28 września 2020 roku, w szczególności z dokumentem:

Rodzaj dokumentu: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021


TERMINY EGZAMINUPRZYBORY EGZAMINACYJNERodzaj dokumentu: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku


Rodzaj dokumentu: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
AKTUALIZACJA Z DNIA 29.12.2020 R.