2020/2021 - Wszystko, czego si dotd nauczye, zatraci sens,
jeli nie potrafisz znale zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho