2020/2021 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KOLNICZKACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KOLNICZKACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Zarządzenie Nr 2020/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2020/2021
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 stycznia 2021 roku
Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2020/2021
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 stycznia 2021 roku
Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą