2020/2021 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho
FILM NR 1

FILM NR 2

FILM NR 3

FILM NR 4

FILM NR 5

FILM NR 6

FILM NR 7

FILM NR 8