2020/2021 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo CoelhoLista przedszkolaków      Lista pierwszoklasistów
Oświadczenie woli przyjęcia

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KOLNICZKACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KOLNICZKACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Zarządzenie nr 279/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie okreslenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr279/2022
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 stycznia 2022 roku
Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 279/2022
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 stycznia 2022 roku
Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą.