Nauczyciele, wychowawcy

Dokumenty bieżące.

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych z komentarzem
https://www.ore.edu.pl/2017/12/ppko/ ------> do strony

 

 

 I. KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

1. WERSJA WORD - DO WYPEŁNIENIA KOMPUTEROWEGO ------> do pobrania

 

2. WERSJA PDF - DO WYPEŁNIENIA RĘCZNEGO ------> do pobrania

 

3. Link do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Okres obowiązywania: od 2017 - https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

 

 

 II. KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W KLASACH I - III

 

 

 1. WERSJA WORD - DO WYPEŁNIENIA KOMPUTEROWEGO ------> do pobrania

 

2. WERSJA PDF - DO WYPEŁNIENIA RĘCZNEGO ------> do pobrania

 

3. Link do Podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I - III
Okres obowiązywania: od 2017 
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-I-III  

 

 

III. KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W KLASACH V - VIII

 

 

 1. WERSJA WORD - DO WYPEŁNIENIA KOMPUTEROWEGO ------> do pobrania

 

2. WERSJA PDF - DO WYPEŁNIENIA RĘCZNEGO ------> do pobrania

 

3. Link do Podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów:

     

   

    

    

  

  

 

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO TRÓJEK GRUPOWYCH/KLASOWYCH
-----> DO POBRANIA

 

KARTA WYCIECZKI - NOWY WZÓR - WERSJA WORD -----> DO POBRANIA
 

KARTA WYCIECZKI - NOWY WZÓR - WERSJA PDF -----> DO POBRANIA

 

KARTA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WERSJA WORD -----> DO POBRANIA 


KARTA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WERSJA PDF -----> DO POBRANIA