DOKUMENTY

Dokumenty i Regulaminy

15 czerwca 2020
 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

 ------> otwórz, pobierz <----

 

 

18 maja 2020 
 

WYTYCZNE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE


W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W KOLNICZKACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19

- OTWÓRZ 

 

załącznik1
 

załącznik2
 

załącznik3
 

załącznik4
 

załącznik5
 

 

Arkusz obserwacji lekcji/zajęć - Word - ------> otwórz, pobierz <----

Arkusz obserwacji lekcji/zajęć - Adobe - ------> otwórz, pobierz <----

 

Arkusz obserwacji kompetencji kluczowych  - Word - ------> otwórz, pobierz <----

Arkusz obserwacji kompetencji kluczowych  - Adobe - ------> otwórz, pobierz <----

 

Arkusz obserwacji wycieczki  - Word - ------> otwórz, pobierz <----

Arkusz obserwacji wycieczki  - Adobe - ------> otwórz, pobierz <----

 

Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej  - Word - ------> otwórz, pobierz <----

Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej  - Adobe - ------> otwórz, pobierz <----

 

 

 PLAN EWALUACJI
"AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ" - ROK SZKOLNY 2019/2020 
------> otwórz, pobierz <----

 

 

1. Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach
tekst jednolity - 12 września 2019 r. ------> otwórz, pobierz <------


2. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły 2019/2020
------> pobierz, otwórz <------ 

3. Plan pracy szkoły 2019/2020 
------> pobierz, otwórz <------ 

 

4. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ------> pobierz, otwórz <------

 

5. Projekt edukacyjny „Dbamy o siebie i innych”
- panie Alina Tomaszewska, Kinga Szulc ------> pobierz, otwórz <------

 

6. Harmonogram imprez  w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach w roku szkolnym 2019/2020 - pani Barbara Łukaszyk - ------> pobierz, otwórz <------

 

7. Karta wycieczki - nowy wzór - wersja WORD - pobierz....

8. Karta wycieczki - nowy wzór - wersja PDF - pobierz....

9. Regulamin stołówki szkolnej: otwórz....

10. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych: otwórz....

11. Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych: otwórz....

12. Warunki używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: otwórz....

13. Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych): otwórz....

14. Regulamin dowozu uczniów do szkoły: otwórz....

15. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego: otwórz....

16. Plan Pracy Małego Samorządu: otwórz....

17. Regulamin Samorządu Uczniowskiego: otwórz....

18. Program Wychowania Zdrowotnego:otwórz....

19. Regulamin Świetlicy: otwórz....

20. Regulamin Samorządu Uczniowskiego:otwórz....

 

Realizowane Projekty

 

"Promujemy języki obce."

"Otwarta szkoła. Zapraszamy, odwiedzamy, pomagamy"

"Dbajmy o siebie i innych"

"Gdy pamiętamy dobre, to złe staje się nieważne"