Jubileusz 50

29 listopada 2019 - Jubileusz 50-lecia

29 listopada 2019
"Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny" - ks. Jan Twardowski.

W tym roku przypada 50 rocznica wybudowania "nowego" budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach. W związku z tym nauczyciele oraz pracownicy szkoły postanowili zaprosić absolwentów, sympatyków oraz władze lokalne i oświatowe na jubileuszowe uroczystości. Skala wydarzenia przeszła nasze największe oczekiwania. Z dalekich zakątków kraju i województwa przyjechali do nas goście, którzy chcieli się spotkać z dawnymi przyjaciółmi z ławy szkolnej, porozmawiać z byłymi nauczycielami, jeszcze raz zobaczyć pamiątki z "odkrytej na nowo" izby pamięci, która kiedyś działała przy szkole. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Kolniczkach, którą odprawił nauczyciel szkoły, ksiądz proboszcz Ryszard Fabisz. Poczet sztandarowy zaprowadził nas do budynku szkolnego, gdzie rozpoczęliśmy świętowanie od "poloneza" klas II i III. Obecny i byli dyrektorzy szkoły (Artur Pachala, Barbara Łukaszyk, Jan Tomaszewski) powitali licznie przybyłych gości: Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą, absolwenta szkoły w Kolniczkach, pana Aleksandra Podemskiego, panią sekretarz Honoratę Nawrocką, panią wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Agnieszkę Duszyńską, dyrektorów szkół oraz jednostek samorządowych. szczególnie gorąco powitano naszych absolwentów. Odczytano również życzenia od byłego dyrektora szkoły Alojzego Komorowskiego, któremu stan zdrowia i wiek nie pozwolił na bezpośrednie uczestnictwo w jubileuszu. Nie zapomnieliśmy o wspaniałym dyrektorze Jarosławie Wawrzyniaku i innych nieżyjących już pracownikach szkoły. Ich pamięć uczciliśmy minutą ciszy. Po wspaniałych występach taneczno - teatralnych, prezentacjach wierszy oraz piosenek do słów naszego patrona księdza Twardowskiego goście zostali zaproszeni do zwiedzenia reaktywowanej "Izby pamięci". Wzruszeń i rozmów nie było końca. W kronikach, na fotografiach, dyplomach absolwenci odnajdywali swoje nazwiska, prace,przedmioty wykonane na zajęciach technicznych. Wielu wpisało się do "Złotej księgi". Dalsze rozmowy przeniosły się do kawiarenek przygotowanych przez Radę Rodziców i obsługę szkoły. Goście ponownie zostali zaproszeni na salę gimnastyczną gdzie o historii budynku opowiedział były nauczyciel, jeden ze współzałożycieli izby pamięci, pan Czesław Jarecki. Następnie Artur Pachala przeprowadzil wywiad z byłym dyrektorem Janem Tomaszewskim. Śmiechu nie było końca, rozmowa zakończyła się gromkim 100 lat dla byłego szefa placówki! Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli prezentację pana Pawła Sobolewskiego pt. "Historia bydynku Szkoły Podstawowej w Kolniczkach". Wielokrotnie, licznie zgromadzona publiczność rozpoznawała na zdjęciach siebie lub swoich przyjaciół. Wspólna fotografia zakończyła oficjalne obchody. Przyjacielskie pogawędki powróciły na szkolne korytarze do późnych godzin wieczornych. dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali to wspaniałe spotkanie po latach. Jesteśmy dumni z tradycji szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach i wspólnoty, jaką wokół tej szkoły tworzymy! Dziękujemy i do zobaczenia!

 

 

 

 

 

 

28 listopada 2019
Zapraszamy do lektury Jubileuszowego wydania "Echa Szkoły"!
Jutro, podczas uroczystości do odebrania wersje limitowane oraz w naszej Izbie pamięci archiwalne wydania Echa! Czekamy na Państwa!